American Express Klarna Mastercard Visa

Søk i nettbutikken

Benders

Delta Drain Permeabel Belegningsstein

Benders Delta Drain

Delta Drain er en Permeabel belegningsstein med gode drenerende egenskaper. Delta Drain i kombinasjon med underlaget fungerer også som et filtrerende system som renser overvannet. Delta Drain Helstein selges på hel pall 7,29m2 280stykk. Delta Drain er 8cm tykk og det går 38,4 stykk per m2. Viktig! Til settelag og fuge benyttes fraksjon 2-5mm. Klikk her.

Det å bygge støttemur er ikke noe å ta lett på.Denne artikkelen er skrevet for å øke bevisstheten på hvor viktig et godt forarbeid er når man skal igang med å bygge forstøtningsmur i betong eller naturstein.

  • 6 min lesetid

Det å legge selve belegningssteinen eller hellene er i seg selv enkelt, men et vellykket prosjekt krever god planlegging og nøyaktig utførelse..

  • 3 min lesetid

Når du skal kjøpe belegningsstein, er det ikke slik at det er det samme hvilken stein, produsent og leverandør du velger. En belegningsstein til adkomstvei og parkering setter større krav til både grunnarbeid, materialkvalitet og utførelse enn belegningsstein til terrasser og gangarealer.

  • 1 min lesetid