Hopp til innholdet
Kundehjelp åpen 09-23 man-søn
Kundehjelp åpen 09-23 man-søn

Salg- og leveringsbetingelser

BETINGELSER FOR LEVERING - MILJØSTEIN NORGE AS

1. Avtaleparter

Dette dokumentet utgjør en juridisk avtale ("Avtalen") mellom følgende parter:

Selger:

 • Foretaksnavn: Miljøstein Norge AS
 • Adresse: Sørbyveien 928, 3178 Våle (Dette er kun vår forretningsadresse, ikke vårt kontor eller lager)
 • Organisasjonsnummer: 811620882
 • Daglig leder: Anders Oma

Kjøper:

 • Kjøperen, heretter referert til som "kunde," "kjøper," "deg," eller "du."

2. Generelt

2.1 Dette dokumentet omfatter de juridiske betingelsene for salg og levering mellom Miljøstein Norge AS (heretter referert til som "selger," "Miljøstein," "leverandør," "vi," eller "oss") og kjøper (kunde).

2.2 Disse salgs- og leveringsbetingelsene skal ha fortrinnsrett fremfor eventuelle avvikende bestemmelser i Kjøpsloven og annen relevant lovgivning.

2.3 Rollene i denne Avtalen er som følger: Kjøper refereres som "kunde," "kjøper," "deg," eller "du," mens selger refereres som "selger," "Miljøstein," "leverandør," "vi," eller "oss."

2.4 Ved å gjennomføre et kjøp samtykker kjøper til betingelsene for kjøp og levering som er beskrevet i dette dokumentet.

2.5 Produktene fra Miljøstein leveres i samsvar med produsentens spesifikasjoner, merking på produktene og produktbeskrivelsen i nettbutikken.

2.6 Selger forbeholder seg retten til å nekte å gi pris på en levering og/eller kansellere en bestilling dersom kjøper opptrer truende, oppgir feilaktige identifikasjonsopplysninger eller stiller spesielle krav som etter vår vurdering ikke kan oppfylles forsvarlig.

3. Bestilling

3.1 Produktprisene i nettbutikken inkluderer merverdiavgift (mva). Frakt, tillegg for pall/strø og klargjøring er ekstra kostnader og kommer i tillegg til produktprisen. Dersom det oppstår betydelige prisendringer for produkter eller transport, vil prisen i tilbudet bli justert.

3.2 Eventuelle åpenbare feil i produktpriser eller skrivefeil på nettsiden eller i tilbudene som er sendt, vil bli korrigert, og kjøper vil bli informert.

3.3 Normal leveringstid er 3-8 virkedager, men dette kan variere for enkelte produkter. Leveringstiden beregnes i virkedager, hvor 1 virkedag tilsvarer en hel arbeidsdag fra mandag til fredag. For eksempel, hvis du bestiller på en mandag før kl. 16:00, er den første virkedagen tirsdag. For bestillinger etter kl. 16:00 er den første virkedagen onsdag.

3.4 Endringer i bestillingen som gjøres mer enn 1 virkedag etter bestillingen, kan medføre ekstra gebyrer for klargjøring. Endringer i bestillingen etter denne tidsperioden vil kreve en ny avtale om kjøp, og leveringstiden kan forlenges. Merk at helligdager kan påvirke leveringstiden.

3.5 Selger forbeholder seg retten til å kansellere eller avstå fra å gi pris på en levering dersom det oppstår vesentlige prisendringer for produkter eller transport.

4. Betaling

4.1 Vi tilbyr følgende betalingsalternativer:

 • Kort/kredittkort
 • For juridiske enheter (ikke enkeltpersonforetak eller privatpersoner) kan fakturabetaling være tilgjengelig etter en kredittvurdering. Dersom kreditt ikke blir innvilget, må betalingen gjennomføres med kort eller forhåndsbetaling med faktura.

5. Angrerett og Retur

5.1 Angrerett

5.1.1 Angrerettloven gjelder ikke for kjøp/avtaler mellom virksomheter. Selger gir normalt ikke angrerett på leveranse av produkter, med mindre dette er avtalt skriftlig på forhånd.

5.1.2 Ønsker kjøper å angre på kjøpet, må dette gjøres skriftlig senest innen 14 dager etter avtale om kjøp og levering er inngått. Angrerettskjema sendes til ordre@msno.no.

5.1.3 Angreretten gjelder kun for komplett leveranse, og retur må inkludere hele bestillingen.

5.2 Retur av Varer

5.2.1 Selger aksepterer normalt ikke retur av varer, da vi selger produkter fra ulike grossister, og dette er ikke praktisk gjennomførbart.

5.2.2 Vi anbefaler å selge eventuelle overskuddsvarer på markedsplasser som Finn.no eller lokale kjøp/salg-sider.

6. Levering og Varemottak

6.1 Hent Selv, Egen Transport

6.1.1 Ved utlevering av ordre opphører selgers ansvar når ordren er lastet på kjøpers transportmiddel. Kjøper er ansvarlig for å kontrollere at riktig varetype, mengde og varianter er mottatt.

6.1.2 Selger kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i leveranser når kjøper selv har hentet ordren med egen transport eller transportør.

6.1.3 Skader på kjøpers transportmiddel under lasting, transport eller lossing dekkes av kjøpers egen forsikring.

6.1.4 Kjøper er ansvarlig for at kjøretøy, tilhenger, redskap, og fører har nødvendige sertifiseringer og tåler belastningen.

6.2 Direktelevering

6.2.1 Leveringstidspunkt er normalt mellom kl. 07:00 og 20:00 mandag til fredag.

7. Reklamasjon

7.1 Kjøper har plikt til å undersøke leveransen ved mottak og notere eventuelle feil eller mangler på fraktbrevet, som skal signeres av både sjåfør og kjøper.

7.2 Eventuelle feil i leveransen må meldes innen 24 timer etter mottak. For leveranser der kjøper ikke har vært tilstede, må feil/mangler rapporteres senest 48 timer etter levering.

7.3 Selger tar forbehold om at det kan oppstå forsinkelser grunnet uforutsette hendelser, og verken Miljøstein eller deres underleverandører kan holdes økonomisk ansvarlig for slike forsinkelser.

8. Begrensninger og Ansvarsfraskrivelse

8.1 Selger påtar seg intet ansvar for skader eller feil som oppstår som følge av følgende forhold:

 • Bruk av salt for å fjerne is på belegningsstein og betongheller, piggdekk, eller høytrykkspyling, da dette kan medføre skade på overflaten på betongen. Slike skader gir ikke grunnlag for reklamasjon.

 • På tromlede betongprodukter kan det forekomme noen steiner som er ekstra hardt tromlet. En forventet svinn- og kappandel på 10% er normalt å beregne.

 • Variasjoner i overflateteksturen på betongprodukter kan oppstå på grunn av variasjoner i delmaterialenes egenskaper og ulik herding. Slike variasjoner anses ikke å ha betydning for produktets kvalitet.

 • Kalkutslag kan og vil ofte oppstå på betongprodukter. Dette er ikke ødeleggende for kvaliteten. Kalkutslag er en naturlig del av herdeprosessen og forsvinner normalt etter 1-2 år. Kalkutslag kan eventuelt fjernes med en utvannet saltsyreløsning eller spesielle produkter utviklet for dette.

 • For natursteinprodukter som elvestein, elvestein, marmor dekorstein og hagesingel, oppgis fraksjonen målt på den smaleste delen av steinen. Målene er omtrentlige og vil aldri kunne være helt eksakte. Farge, form og sammensetning vil også variere mellom ulike produksjoner.

 • På granitt kan det forekomme større eller mindre svarte/røde flekker i steinen, og dette er en naturlig del av granitten.

 • Granitt/Larvikitt støttemur og kantstein selges i løpemeter. Siden lengden på hver enkelt stein varierer, er det umulig å levere eksakt mengde. Vi leverer opp til nærmeste hele løpemeter.

 • For granitt og Larvikitt støttemur-blokker som er naturlig splittet, er det ingen krav til standardbredde. Her er det jevn høyde på steinen som er viktig. Blokkene har 1 synlig flate/side og en bakside og er dermed ikke beregnet til å benyttes på tosidig støttemur.

 • Granitt og Larvikitt blokker: Avvik i høyde innenfor +-15 mm er i samsvar med norsk standard NS-EN 771-6.

 • Granitt råhugget kantstein er naturlig splitet og vil derfor ha enkelte steiner med større eller mindre buer/avskallinger på en av sidene og undersiden.

 • Granitt kantstein: Avvik i høyde innenfor +-30 mm og bredde innenfor +-10 mm er i samsvar med norsk standard NS-EN 1343.

 • Ved etterbestilling/supplering av varer vil du motta en annen produksjon enn den som ble levert på hovedordren. Her kan det forekomme større eller mindre avvik i farge, form og dimensjon.

 • På belegningsstein er det godkjente avvik på +-3 mm, og for betongblokker/støttemur +-5 mm. Dette samsvarer med norsk og europeisk standard.

8.2 Miljøstein er en ren nettbutikk og formidler av utemiljø. Vi uttaler oss kun generelt rundt produktanbefalinger, mengde og omfang av grunnarbeid. Kjøper er selv ansvarlig for å kvalitetssikre beregninger av areal, omfang av grunnarbeid, valg av produkttyper, mengder og varianter.

8.3 Miljøstein anbefaler alltid å innhente fagkompetanse. Det kan være vanskelig for en legmann å beregne volum og mengde, produkttype og omfang av grunnarbeid. Eventuelle råd som måtte gis av ufaglærte følges på eget ansvar.

Sammenlign produkter

{"one"=>"Velg 2 eller 3 produkter for å sammenligne", "other"=>"{{ count }} av maks 3 produkter valgt"}

Velg første produkt for å sammenligne

Velg andre produkt for å sammenligne

Velg tredje produkt for å sammenligne

Sammenlign