Hopp til innholdet
Åpent man-søn 09-23 🔥 Vis bestselgere ...
Åpent man-søn 09-23 🔥 Vis bestselgere ...
Hvordan legge belegningsstein og betongheller

Hvordan legge belegningsstein

Legging av Belegningsstein

Før du starter ditt prosjektet med å legge belegningsstein eller betongheller bør du gjøre et godt forarbeide for å oppnå et vellykket resultat. Det å sette belegningsstein, brostein, eller heller er i seg selv relativt enkelt, men et vellykket prosjekt krever god planlegging og nøyaktig utførelse. 

Et godt grunnarbeid, riktig valg av produkttype og dimensjon, samt utførelse iht. produsentens anbefalinger, er det som skiller et dekke som holder i 50 år og et som må utbedres/skiftes ut etter 2-3 år.

Sett steinene med fugeavstand på 2-5mm. og benytt alltid fugesand av god kvalitet.

Bærelag og avrenning belegningsstein

Før du setter pennen på arket må du vurdere følgende punkter.

 • Holder det med å rette av eksisterende underlag, eller må du grave ut og kjøre bort stedlige masser. Dårlige masser i grunnen = hjulspor, telehiv og et mislykket prosjekt.

 • Masseutskifting er ofte det som skiller et anbud fra seriøse og useriøse aktører. Det er dyrt å skifte ut/kjøre bort stedlige masser, derfor kan det være fristende å spare inn på dette for å fremstå billige. Feilvurderes grunnforholdene vil dette kunne medføre store kostnader for utbedring etter få år.

 • Om du ikke selv innehar kompetansen for vurdering av stedlige masser, anbefaler vi at du engasjerer en lokal velrenommert Graver, Entreprenør eller Anleggsgartner som kan gi sine anbefalinger.

Oppmerking av flate hvordan legge belegningsstein

1. Merk av flaten som skal dekkes med belegningsstein. Spenn snorer. Husk at det er nødvendig med et lite fall fra huset på ca 2 cm per meter for å få bort overflatevannet. Du bør prøvelegge for å unngå kapping.

Fjerning av masser hvordan legge belegningsstein

2. Grav ut ca 20 – 25 cm dybde mellom snorene dersom du skal anlegge en hagegang eller 30 – 40 cm om det er en innkjørsel. Fiberduk kan med fordel brukes og skal brukes dersom underlaget er av dårlige masser som leire, sprengstein eller blandingsmasser. Grav ut bredden 30 cm bredere enn hagegangen eller innkjørselen for å få en god og solid kantavslutning/kantstein.

Komprimere bærelag hvordan legge belegningsstein

3. Fyll opp bærelaget med grus som bør være i størrelse 0-32 og komprimér godtmed platevibrator. Husk at en hoppetusse på 80 kg ikke klarer å komprimere mer en 10-15 cm tykt bærelag av gangen Overflaten må være like jevn som det ferdige dekket. Ikke glem fall fra husveggen. Avstanden fra bærelagets overflate og opp til overflaten av dekket skal være tykkelsen på belegningssteinen pluss 3 cm for settelaget. 

Fiberduk legges mellom stedige masser og bærelag. Ikke legg fiberduk rett under belegningssteinen eller settesanden.

Avrettingslag hvordan legge belegningsstein

4. Legg ut et jevnt settelag. Dette laget skal være 3 cm tykt. Det beste er å bruke settesand med fraksjon 0-5 eller 0-8 knust fjell. Bruk 1cm overhøyde. Spenn snorer i riktig høyde for overflaten av dekket. Legg i lirene og juster disse til rett høyde etter snorene.Vater er et godt verktøy. Ikke glem å kontrollere fallet. Dra så av med avrettingsbordet. Så tar du opp lirene og etterfyller. Dette blir komprimert når vi til slutt går over ferdig lagt dekke som vist i punkt 7.

Fugesand hvordan legge belegningsstein

5. Begynn leggingen. Sett belegningssteinen på tvers av kjøreretningen. Bruk snorer og legg steinene langs snoren. Bruk border langs ytterkantene. Dersom du lager en innkjørsel kan du bruke kantstein for å låse dekket. Belegningsstein har normalt fugeknaster som gir en riktig fugebredde.

Hvordan sette belegningsstein

6. Kontroller og juster steinkanten ved hver 3 eller 5 rad. Kontroller med et avretningsbord og juster med et brekkjern. Bruk en snor til å kontrollere de horisontale fugene (siktelinjene) i belegget.

Komprimering av belegningsstein

7. Når du er ferdig med å sette belegningssteinen feier du fugesand over dekket. Du må passe på at fugene er helt fulle. Fei bort overskuddssanden og komprimér med en platevibrator. Komprimér i begge retninger forsiktig ut mot kantene. Dette gjentar du minimum en gang til. Husk etterfyll med fugesand.

Du trenger spade, feiekost, tommestokk, lirer, avrettingsbord, pinner, snor, vater, rake, tre- eller gummiklubbe. Platevibrator og steinkutter leies hos forhandlere eller utleiefirma.

I fuktig vær, eller dersom produktet er vått, bruk godt vernetøy og robuste vanntette hansker for å unngå at våte produkter eller overflatevann kommer i direkte kontakt med hud.

Viktige punkter

 1. Fugebredde og bevegelser: Ved legging av belegningsstein er det viktig å ha en fugebredde på 2-5 mm. Dette sikrer at steinene kan oppta små bevegelser, eliminert risikoen for kantavskallinger.

 2. Fugesand med riktig kornstørrelse: Fugesand med en kornstørrelse på 0-4 mm bør brukes. Dette gjør det enklere å fylle fugene og opprettholde belegningens integritet.

 3. Kontroll av fugeskjøter: Før du fyller fugene, må du nøye kontrollere at fugeskjøtene ser tilfredsstillende ut. Bruk en snor for å opprettholde retthet.

 4. Kontroll av fall: Etter leggingen må du sjekke at overflaten har riktig fall for drenering av vann. Dette hindrer glatte og isete områder om vinteren.

 5. Riktig overhøyde: Steinene skal legges med 10-15 mm overhøyde, spesielt hvis de skal brukes nær kumlokk og lignende.

 6. Ujevnhetsmåling: Mål ujevnheter ved nedstikk fra et rettholdt på 3 meter mellom to understøttingspunkter. Overflaten må være maksimalt 10 mm ujevn.

 7. Leggehastighet: Leggehastigheten avhenger av valgt leggemetode, enten det er håndlegging eller maskinlegging. Velg metoden som passer best for prosjektet ditt.

 8. Tilpasning: Planlegg leggearbeidet nøye for å minimere tilpassing av steiner. Prøv å unngå for mange tilpassede steiner, da dette kan påvirke det estetiske inntrykket negativt.

 9. Steiner i svinger: Ved sterkt trafikkerte svinger, bruk spesielle svingsett for å sikre god låsevirkning og stabilitet.

 10. Krav til fugesand: Fugesanden må være av høy kvalitet og tåle belastningene den utsettes for. Bruk riktig type sand avhengig av fugebredde, og sørg for god kraftoverføring mellom steinene.

Med disse tipsene kan du oppnå en vellykket og holdbar legging av belegningsstein som vil gi deg et vakkert og funksjonelt utemiljø.

Forrige artikkel Slik bygger du en sikker støttemur
Neste artikkel Alt du trenger å vite om benders miniblokk støttemur

Sammenlign produkter

{"one"=>"Velg 2 eller 3 produkter for å sammenligne", "other"=>"{{ count }} av maks 3 produkter valgt"}

Velg første produkt for å sammenligne

Velg andre produkt for å sammenligne

Velg tredje produkt for å sammenligne

Sammenlign