American Express Klarna Mastercard Visa

Søk i nettbutikken

Benders

Luxor Støttemur og Levegg

Benders Luxor Støttemur

Benders Luxor Støttemur kan også benyttes som Levegg signaliserer ett helt nytt spennende design og formspråk med store muligheter. Her kan du skape private hagemiljøer eller miljøer ved offentlige anlegg. 

Ved å vri normalstein eller toppstein 90°, kan hyller eller benker monteres på murens side. Hele utekjøkken kan også forankres i muren. Steinene limes enkelt sammen med Benders PU Steinlim eller lignende.

Det går 25 stykk normalblokk per m2.

Montering frittstående mur maks 7 skift.

Montering Benders Luxor

Grav ut en ca. 250 mm dyp og 600 mm bred renne til murens grunnlag. Legg i vorteplast. Fyll på ca. 180 mm med grus (0-35/40 mm eller lignende). Komprimer godt ved hjelp av vibroplate. Legg så et ca. 25 mm lag med steinmel for å lettere justere betonghellene (500X500X50 mm) i vater. Oversiden av hellene ligger plant med bakkenivå.

Ved nivåforskjeller, begynn på det laveste nivået. Lim hele første skift i forbandt på betonghellene. Hjørner/ender skal også limes. Bruk Benders PU steinlim eller lignende. Påfør lim på avstandsfalsene og kortenden på hver stein.

Bygg videre i forbandt opp til ønsket høyde eller maks 0,63 m. Kontroller med vater for å se at skiftene ligger rett. Avslutt med toppstein.

Montering frittstående mur maks 15 skift.

Montering Luxor opp til 15 skift

Grav ut en ca. 400 mm dyp og 800 mm bred renne til murens grunnlag. Legg i vorteplast. Fyll på ca. 200 mm med grus (0-35/40 mm eller lignende). Komprimer godt ved hjelp av vibroplate. Legg så et 25 mm lag med steinmel for lettere å justere betonghellene (500X500X50 mm) i vater. Ca. 10% av den totale murhøyden skal ligge under bakkenivå.

Ved nivåforskjeller, begynn på det laveste nivået. Lim hele første skift i forbandt på betonghellene. Hjørner/ender skal også limes. Bruk Benders PU steinlim eller lignende. Påfør lim på avstandsfalsene og kortenden på hver stein.

Bygg videre i forbandt opp til ønsket høyde eller maks 1,27 m. Kontroller med vater at skiftene ligger rett. Avslutt med toppstein.

Montering som støttemur maks 16 skift.

Montering Luxor

Grav ut en ca. 400 mm dyp og 800 mm bred renne til murens grunnlag. Legg i vorteplast. Fyll på ca. 200 mm med grus (0-35/40 mm eller lignende). Komprimer godt ved hjelp av vibroplate. Legg så et 25 mm lag med steinmel for lettere å justere betonghellene (500X500X50 mm) i vater. Ca. 10% av den totale murhøyden skal ligge under bakkenivå.

Ved nivåforskjeller, begynn på det laveste nivået. Lim hele første skift i forbandt på betonghellene. Hjørner/ender skal også limes. Bruk Benders PU steinlim eller lignende. Påfør lim på avstandsfalsene og kortenden på hver stein.

Bygg videre i forbandt opp til ønsket høyde eller maks 1,27 m. Kontroller med vater at skiftene ligger rett. Avslutt med toppstein.

I støttemursdelen plasseres og limes geonettet på 2 ulike nivåer (se bilde). Geonett (art nr. 2912710) har en bredde på 1,25 m og passer til å rulle ut langs muren. Dekk innsiden av muren med vorteplast, for å unngå at bakliggende matriell lekker ut gjennom muren.

Viktig! Biler og lignende kan ikke kjøre nærmere en 1 m med dette grunnlaget.

Produktark PU Steinlim

Benders PU Steinlim er et 1-komponent lim for liming av støttemurer og lignende utendørsprodukter. Limet hefter godt på betong og naturstein. Benders PU Steinlim får en sterk limfuge allerede etter 30 minnutter.

Bruksanvisning: Alle overflater må være fri for fett, skitt og lignende. Overflaten må fuktes før påføring. Kan benyttes i temperaturer fra -5°C og opptil +35°C, men flasken må ha en temperatur på minst +5°C. Vi anbefaler at flasken holder romtemperatur ved bruk. Ristes godt før bruk.

Artikkelinformasjon
 • Vekt 1,2 kg
 • Forpakning 750 ml/fl
 • Type 1-Komponent Polyurethan Steinlim
 • Arbeidstemperatur -5 °C til + 35 °C (Flasken bør holde romtemperatur)
 • Temp. bestandighet -40 °C til + 90 °C
 • Lagringstid Minst 12 måneder i uåpnet originalforpakning, ved tørr og kjølig oppbevaring.
 • Bruksområde Limet hefter godt på betong og naturstein. Brukes til å lime betong og naturstein i ikke bærende vegger.


Påføring Bruk hansker og beskyttelsesbriller. Hold flasken i en oppreist posisjon, fjern hetten fra adapteren, og skru dyserøret på flasken. Etter at dyserøret er montert ristes flasken minst 20 ganger innen arbeidet begynner.

En fuktet overflate sikrer bedre resultater. I kaldt vær bør boksen varmes opp i et varmt rom eller i vann, temperaturen i rommet eller vannet må ikke overskride 30°C. PU Steinlim vil danne et tynt lag av lim få sekunder etter påføringen.

Press steinenes flater som skal limes mot hverandre umiddelbart etter at limet har spredd seg. PU Steinlim kan anvendes på både lodd - rette og vannrette flater.

Rengjøring Uherdet lim/skum kan fjernes med aceton. Herdet lim kan kun fjernes mekanisk.

 • Herding Klebefri overflate ved +23°C 50% RF 8-15 minutter
 • Gjennomherdet overflate ved +23°C 50% RF 24 timer
 • Gjennomherdet overflate ved +5°C 50% RF 72 timer
 • Forbruk Ved en limstreng på 4 cm Ø holder 1 flaske til ca. 45 lpm ved bruk av munnstykket, med pistol ca. 42 lpm

Det å bygge støttemur er ikke noe å ta lett på.Denne artikkelen er skrevet for å øke bevisstheten på hvor viktig et godt forarbeid er når man skal igang med å bygge forstøtningsmur i betong eller naturstein.

 • 6 min lesetid

Det å legge selve belegningssteinen eller hellene er i seg selv enkelt, men et vellykket prosjekt krever god planlegging og nøyaktig utførelse..

 • 3 min lesetid

Når du skal kjøpe belegningsstein, er det ikke slik at det er det samme hvilken stein, produsent og leverandør du velger. En belegningsstein til adkomstvei og parkering setter større krav til både grunnarbeid, materialkvalitet og utførelse enn belegningsstein til terrasser og gangarealer.

 • 1 min lesetid