American Express Klarna Mastercard Visa

Søk i nettbutikken

Benders

Granitt Helle Firenze 40x40x4cm G-603

Firenze Granitt Helle 40x40x4cm.

Granitt-helle med betegnelsen G603 er en lys grå granitt med sorte spetter. Hellene har eksklusivt utseende. Granitt-hellene er saget på alle sider, flammet topp med 2 mm. faset kant.

 • 6,25 stykk per m2.
 • Vekt= 17,3kg per stykk
 • 50 stykk per pall (8m2. 864 kg.)

Utvidet informasjon

Overflaten/toppen på hellene blir behandlet med det vi kaller for "Flamming" som får bort merker og ujevnheter som oppstår etter at hellene blir saget ut av enorme granitt-blokker. Flammingen gir en slett men noe ru overflate. Kantene har en liten fas men har ikke fugeknaster. Vi anbefaler derfor at man legger inn fugekryss mellom hellene slik at du får korrekt fugeavstand på 2-5mm. 

Hellene settes i Settesand av Stenmel. Stenmelet/Settesanden legger du i ca 3cm høyde, komprimer lett og avrettes før du begynner å legge ut hellene. Fugene fylles med stenmel eller en annen fugesand eks Fugesand fraksjon 0/1 eller Lettherdende Fugesand 0/1

Vi anbefaler ikke bruk av hoppetusse/platevibrator på hellene. Om du velger å bruke hoppetusse må den ha ha påmontert gummi-membran.

Vedlikehold av Granittheller

Granitt Heller er ekstremt slitesterke og gir deg generelt lite vedlikehold, annet enn fugene som må renses opp vår og høst på lik linje med belegningsstein. Børst over med ren fugesand, så renser du samtidig opp i eventuelle forurensninger som har satt seg i overflatene på hellene.

Hvordan legge Granitt heller

Hvordan legge heller og belegningsstein

 1. Mål opp og marker området som skal legges. Spenn opp snorer i ytterkantene og langs beleggets slutthøyde. Tenk på at belegningssteinene / hellene skal ligge med fall ca 1-2 cm/meter.
 2. Grav ut 20-30 cm for gangarealer eller uteplass, og 30-40 cm for innkjørsel / kjøreareal.
 3. Legg ut fiberduk i bunn. Den hindrer att underliggende materiale blandes med bærelaget.
 4. Fyll opp med ett bærelag av 0-32 mm pukk for gangarealer og 0-63 mm blandingsmasse for kjørearealer. Komprimer med vibrasjonsplate. Bærelagets overflate skal være jevnt og godt komprimert og ligge med samme helling som den ferdige overflaten. Avstanden opp til ferdig overflate skal nå være 3 cm for settelaget + beleggets tykkelse.
 5. Legg ut ett 3 cm jevnt lag av steinmel 0-8 mm (steinmel) eller singel 2-5 mm, og kjør over overflaten en gang til med vibrasjonsplate. Legg ut lirer og juster til rett nivå og helling. Lirenes overside skal nå ligge i nivå med belegningssteinens/hellenes underside. Dra av overflødig materiale med en rettholt.Ta bort lirene og fyll sporene.
 6. Legg ut belegningssteinene / hellene i forbandt eller annet mønster. Jobb videre ut ifra den ferdiglagte overflaten. Ved kapping skal minst en tredjedel av belegningssteinen/hellen være igjen For å få en stabil avslutning eller kant på overflaten, bruk Benders Kantsikring, en hel stein eller helle. På tungt belastede overflater brukes kantstein som du graver ned og setter i jordfuktig betong. Du kan med fordel også støtte kantsteinen med jordfuktig betong.
 7. Fyll fugene med fugesand og sop bort overskytende. Vi anbefaler 3 mm fugebredde for belegningsstein og heller, vær spesielt oppmerksom på dette når det benyttes belegningsstein uten fugeknast.
 8. Det ferdigmonterte belegget komprimeres med en vibrasjonsplate, når belegningen skal komprimeres skal det legges ut et lag med sand for å unngå skader på overflaten. Dersom det brukes belegningsstein/heller med struktur (skiferpreget overflate o.l.) bør det i tillegg være montert ett gummibelegg på vibrasjonsplaten.
 9. Etterfyll alle fuger. Heller, belegningsstein og murblokker er produkter hentet fra naturen. Variasjon i farge, overflatestruktur, samt naturlige kalk- og saltutslag fra en produksjon til en annen kan forekomme. Fineste sluttresultatet får man ved å plukke stein fra forskjellige paller, slik at en eventuell variasjon på steinene blir fordelt utover hele belegget og ikke på et lite område. Et tips er å plukke stein fra pallen i høyder, ikke lag for lag.

OBS! Overstående beskrivelse gjelder for faste grunnforhold, men er bare veiledende. Mer teknisk hensyn kan behøves med tanke på geologiske variasjoner i tomt- og grunnforhold. Benders informasjon er kostnadsfri og skal ikke oppfattes som en detaljert konstruksjonstegning, men til stor hjelp.

Hvordan legge belegningsstein

Lengde/Bredde/Høyde Helle 40x40x4cm 🚴
Antall per m2 6,25 stykk per m2.
Antall m2/stk/vekt 12,8m2/80stk/17,28kg stk/1382 kg.
Varianter og tilbehør Vis Tilbehør

Det å bygge støttemur er ikke noe å ta lett på.Denne artikkelen er skrevet for å øke bevisstheten på hvor viktig et godt forarbeid er når man skal igang med å bygge forstøtningsmur i betong eller naturstein.

 • 6 min lesetid

Det å legge selve belegningssteinen eller hellene er i seg selv enkelt, men et vellykket prosjekt krever god planlegging og nøyaktig utførelse..

 • 3 min lesetid

Når du skal kjøpe belegningsstein, er det ikke slik at det er det samme hvilken stein, produsent og leverandør du velger. En belegningsstein til adkomstvei og parkering setter større krav til både grunnarbeid, materialkvalitet og utførelse enn belegningsstein til terrasser og gangarealer.

 • 1 min lesetid