Hopp til innholdet
Åpent man-søn 09-23 🔥 Vis bestselgere ...
Åpent man-søn 09-23 🔥 Vis bestselgere ...
Hvordan bygge støttemur

Slik bygger du en sikker støttemur

Denne artikkelen er skrevet for å øke bevisstheten på hvor viktig et godt forarbeid er når man skal igang med å bygge forstøtningsmur i betong eller naturstein. Se også vår FAQ

Produkter til oppføring av forstøtningsmur

 1. Støttemur Betong
 2. Granitt og Larvikitt Støttemur

Prosjekt støttemur

Se vår favoritt Benders Megawall her

Det er viktig å planlegge og forberede godt før du starter arbeidet med å bygge en støttemur. Det er også viktig å velge riktig type støttemur og sikre den på riktig måte for å unngå skader og sikre at muren holder seg stabil over tid. Her er noen tips for å bygge en prosjekt støttemur:

 1. Bestill og motta leveransen med støttemuren før du setter i gang med gravearbeid. Utgravde områder kan vaskes bort når det regner, noe som kan føre til følgeskader og risiko for ras.

 2. Sørg for at minst 10% av støttemurens totale høyde stikker ned i terrenget for å hindre utgliding. For eksempel, hvis muren skal være 100 cm høy fra bakken og opp, bør du legge den første rekken med murblokker ned i terrenget.

 3. Bruk alltid Geonett (jordarmeringsnett) for å sikre en betongstøttemur. Geonettet bør strekkes minst murens totale høyde bakover i terrenget. Hvis du ikke bruker Geonett, er muren bare å regne som en pyntemur og ikke en forstøtningsmur.

 4. Lag et bærende fundament som går ned til frostfritt drenerende masser.

 5. Legg drenerende masser bak muren, minst hele lengden på Geonettet. Se punkt 3.

 6. Les produktveiledningen nøye og sett deg grundig inn i produktets egenskaper. Veiledningen gir bare minimumsanbefalinger for bruk av Geonett, grunnarbeid og sikring av muren. Hvis du har spesielle grunnforhold, bør du konsultere en fagperson for å vurdere om du trenger ytterligere sikring.

Monteringen av en støttemur med støpte betongelementer eller naturstein er som regel relativt enkel, men det er noen ting du bør være spesielt oppmerksom på

 • Er det spesielle stedlige forhold eller muren er over 150cm skal disse beregningene utføres av en sertifisert fagperson.
 • Når du skal bygge en støttemur, er det viktig å velge riktig type mur som passer dine behov og dine lokale forhold. En støttemur med ferdigstøpte betongelementer har andre egenskaper enn en natursteinsmur av granitt eller larvikitt, så du bør vurdere hva som passer best for deg.
 • Det kan også være nødvendig å byggemelde prosjektet, spesielt hvis muren skal være over 100 cm høy. Sjekk med din kommune for å finne ut hvilke regler som gjelder for deg.
 • Gruntarbeidet er en viktig del av å bygge en støttemur, og det bør overlates til en anleggsgartner, graver eller entreprenør som har kompetanse på dette. Dette gjelder spesielt ved vurdering av stedlige forhold, slik som grunnen under muren og terrenget bak. Omfang og utførelse av forarbeidet vil avhenge av dine lokale forhold.
 • Det er også viktig å vurdere hva som befinner seg bak muren, for eksempel en vei eller et hus. Hvis du bygger en mur nederst i en skråning med dårlige masser, for eksempel jord eller leire, og det er et hus på toppen av skråningen, kan du risikere at hele skråningen med boligen raser ut.
 • En støttemur bør sikres mot både horisontale og vertikale krefter ved hjelp av drenerende masser og jordarmeringsnett (Geonett). Som en tommelfingerregel skal Geonettet gå minst høyden av muren bakover i terrenget, og det bør være ett lag med Geonett per 45 cm høyde. Første lag med jordarmering bør legges mellom murens såle og den første rekken med murblokker. Hvis du har spesielle stedlige forhold eller muren skal være over 150 cm høy, bør du konsultere en sertifisert fagperson for å beregne hvor mye Geonett du trenger.
 • Hvis du skal bygge en støttemur over 100 cm høy, bør du også sikre den mot fallskader. Dette kan gjøres ved å sette opp et gjerde eller en hekk.

Sikre muren for horisontale og vertikale krefter

Det er riktig at en støttemur uten Geonett (jordarmeringsnett) kan være relativt stabil for horisontale krefter opp til en viss høyde. Det er likevel viktig å huske på at en støttemur også må sikres mot vertikale krefter, for eksempel fra toppen av muren eller fra bakken bak muren. Dette kan gjøres ved å bruke Geonett, som gir ekstra støtte og stabilitet til muren.

Det er også viktig å huske på at støttemuren ikke bare består av de synlige blokkene i front, men også av den totale bredden fra støttemur-blokkene til bakkanten av Geonettet og de drenerende massene. Det er her mange byggere kan feile, og dette kan være årsaken til at støttemurer sklir ut eller til og med kollapser. Det er derfor viktig å følge anbefalingene for sikring av muren, for å sikre at den holder seg stabilt over tid.

Hvordan sikre støttemur med geonett

Andre viktige punkter:

Det er viktig å huske på at støttemurer over 150 cm skal alltid vurderes og dimensjoneres av en faglig kvalifisert/sertifisert med ansvarsrett. Dette gjelder også for lavere murer der det er dårlige grunnforhold, og det kan være lurt å involvere en fagperson i slike tilfeller.

Det bør også tas hensyn til at minimum 10% av murens totale høyde skal ned i terrenget for å hindre utglidning. Hvis du bygger en støttemur mot en vei, kan det være strengere krav som gjelder. Det kan derfor være lurt å kontakte din kommune tidlig i prosessen for å få avklart hvilke krav som settes.

Støttemurer av betongelementer over 60 cm skal alltid sikres med jordarmeringsnett og fiberduk i henhold til produsentens anbefalinger. Det er viktig å følge disse anbefalingene for å sikre at muren er stabilt og sikkert.

En feilmontert og usikret støttemur kan føre til store ekstrakostnader for å utbedre eller gjennoppbygge, og kan også være til stor fare for liv og helse. Derfor bør du alltid sørge for at muren monteres og sikres på riktig måte.

Ta kontakt med kommunen eller se: https://lovdata.no/forsikrift-om-byggesak-bygge-stottemur

Viktige punkter du må vurdere.

Lag en plan og tegninger, om nødvendig innhent råd fra en sertifisert fagperson. Støttemur med høyde over 100cm. må som regel godkjennes av kommunen.

 • Hvordan er grunnforholdene? Ved dårlige masser i grunn som jord og leire er korrekt utført grunnarbeid avgjørende for et velykket prosjekt.
 • Hvilket trykk kommer på baksiden av muren? Støttemuren skal tåle belastningen den blir utsatt for med solid margin.

   En støttemur som raser medfører ofte store skader, ikke bare materielle, men kan også forårsake direkte skade på mennesker og dyr som måtte befinner seg i nærheten.

   Hvilke produkter skal du velge? Valg av produkt handler ikke bare om pris, eller utseende. Du skal finne en mur som tåler belastningen den blir påført.
   • Omfang og utførelse av grunnarbeid, såle og drenering.
   • Hvordan skal støttemuren monteres for å sikre optimal styrke? For betongmurer, følg produsentens anvisninger for montering og sikring.
   • Ved naturstein-murer og støttemurer med høyde over 100cm. bør man vurdere å konsultere en sertifisert fagperson.
   • Hvordan skal muren sikres for å hindre utglidning, telehiv og vannskader? Her finnes det ingen generell beskrivelse, er du usikker spør en fagperson.

     Støttemur som skal holde igjen trykk fra terreng, skal alltid ha jordarmeringsnett eller annen form for sikring/forankring fiberduk må ligge i bunn under muren og strekkes oppover i terreng for å skille stedlige masser med drenerende pukk/masser. Drenering av vann som samler seg bak muren er også ekstremt viktig.

     Grunnarbeid og sikring av mur

     Bruk av fiberduk, Jordarmering og isolasjonsplater er påkrevet om de stedlige massene er dårlige. Jordarmeringsnett eller annen form for sikring bør alltid benyttes.

      Hva er dårlige masser? Gjørme og jord andre ustabile masser. Vær ekstra varsom i områder med kvikkleire. Selv mindre utgravinger i områder med kvikkleire kan medføre att grunnen blir ustabil.

      • Ameringsnett eller annen form for sikring er påkrevet på høye støttemurer, men kan også være helt nødvendig på lavere støtte og hagemurer.
      • For høye støttemurer, og der det er stort trykk fra massene bak, monteres muren med en helning bakover i terrenget for økt styrke.

      Støttemur over 100cm. er å regne som en høy støttemur.

      Selv om vi sier at en høy støttemur er mur over 100cm. kan det også være at lavere murer krever ekstra sikring, dette avhenger av stedlige forhold. Har du ikke selv nødvendige kompetanse til å vurdere dette, ta kontakt med en fagperson.

      Godkjenning av støttemur hos kommunen

      Støttemur med høyde over 100cm må som regel igjennom en godkjenning hos kommunen. Sjekk med din kommune hvilke krav som stilles FØR du setter i gang.

      Gode plantegninger av hvordan støttemuren skal monteres, samt hva slags produkter man ønsker å benytte bør være på plass tidlig i prosessen. For høye støttemurer, kreves det at ansvarshavende for prosjektet er sertifisert.

      Anbud for bygging/prosjektering

      Skal du legge jobben ut anbud? Kontroller firmainformasjon, be om referanser og ikke minst sjekk referansene.

      For høye murer: Sjekk med kommunen hvilke krav som stilles. Utførende skal ha Ansvarsrett for bygging av støttemur. Som minimum skal utførende ha en samarbeidspartner med den nødvendige sertifiseringen som står ansvarlig tegninger, sikring og oppføringen av muren.

      Benytter du utførende som ikke er godkjent til å bygge støttemur, eller betaler svart, kan du risikere å sitte igjen med regningen om muren raser. Benytt lokale fagfolk med papirene i orden det er vår anbefaling.

      Skal du sette muren ut på anbud anbefaler vi at du leser deg opp og setter deg inn i den jobben som skal gjøres. Da står du bedre rustet til å vurdere kvalitet og innhold i de forskjellige anbudene. Noen "luringer" vil la vær å ta med punkter i anbudet som feks. Geonet/jordarmeringsnett, bortkjøring av eller tilkjøring av masser. Og da kommer det gjerne en ekstraregning under prosjektet.

      Hvorfor raser støttemurer?

      Mange tror det ikke er behov for å sikre en støttemur

      Også tunge Granitt og Larvikitt blokker kan skli ut om muren ikke er montert og sikret korrekt. Også på lavere murer under 100cm. kan det være enorme krefter som trykker på.

      Det slurves med fundament.

      Dårlige masser som f.eks leire eller jord setter ekstra store krav til fundamentet. Raske løsninger på fundament, feks. bruk av impregnerte bjelker som underlag er helt katastrofe.

      Dårlige masser og manglende drenering.

      Vann vil over tid drenere bort massene bak og under støttemuren. Konsekvensen er store kostnader for utbedringer av støttemuren og i verste fall vil den kunne rase sammen.

      Useriøse fagfolk og selvbyggere som ikke vet bedre, bruker gjerne både jord og leire bak muren, kombinert med at muren bygges rett på dårlige masser. Dette vil medføre at du får en ustabil støttemur.

      Det skal være knuste masser uten nullstoffer (pukk) under og bak støttemuren noe som som gir god drenering. I fyllingen bak og under de knuste massene kan man med fordel benytte sprengstein. Fiberduk benyttes for å skille stedlige masser og pukk både under og bak muren mellom pukk og sprengstein.

      I enkelte tilfeller er det  behov for isolasjonsplater for å forhindre telehiv.

      SPAR PENGER! Planlegg prosjektet godt, benytt lokal fagkompetanse, unngå snarveier og ikke minst bygg støttemuren korrekt første gang. 

      Fundament/Utgraving

      OBS! Dette er kun veiledende anbefalinger.

      • Merk opp hvor muren skal stå
      • Dersom grunnen består av jord eller leire, grav en grøft som er ca 60 cm bred og 35 cm dyp. Ved spesielt krevende grunnforhold (f.eks. blanding av fjell og leire), grav i henhold til spesifikasjoner fra konsulent/ingeniør.
      • 10% av murens totale høyde skal være under bakkenivå for å hindre utglidning.
      • Muren skal ligge i senter av grøften.
      • Etter utgraving skal bunnen komprimeres med platevibrator.
       Avrettingslag
       • Avrettingslaget skal bestå av pukk som kan komprimeres. Aktuelle masser: 8-16 mm, 0-32 mm eller lignende. For finavretting kan det benyttes finnere masser, f.eks. 0-8 mm (maks 3 cm tykkelse)
       • Laget må være minimum 20 cm dypt og i hele grøftens bredde.
       • Massene må komprimeres godt og fyllingen må være i vater både i lengde- og bredderetning.
       • Dersom det er hellende terreng kan det være hensiktsmessig å legge avretningslaget trinnvis. Dette gjøres dersom terrenget heller mer enn murblokkens høyde i murens totale lengde.
        Tilbakefylling av masser
        • Etter hvert som muren stables i høyden er det viktig å tilbakefylle med drenerende masser (f.eks 8-16 mm eller 16-32 mm pukk/ knuste masser).
        • Bruk fiberduk for å skille stedlige masser fra nye, drenerende masser.
        • Drensrør skal legges så lavt som mulig. Røret skal samle opp og lede vannet bort fra muren og til en kum eller annet, egnet sted.
        • Dreneringsrøret plasseres i bakkant mur, på avrettingslaget.
        • Komprimer lagvis etter hvert som massene fylles på. Ikke komprimer nærmere enn 0,3 meter fra muren.

         Når man skal opparbeide et nytt uterom, vil det være behov for ulike typer pukk
         og grus. Det kan være som bærelag, drenerende masser, avretningsmasser etc.

         Fraksjonene hos ulike pukkverk vil kunne avvike fra denne oversikten, men så lenge de har tilnærmet samme fraksjon vil man ha masser som egner seg til jobben.

         Bruk av knuste masser

         0/4 og 0/8 Knuste masser

         Dette egner seg som settelag før man legger heller, belegningsstein eller bunnskiftet i støttemur. Bør ikke legges tykkere enn 3 cm.

         0/32 Knuste masser

         Egner seg godt som bærelag i veier, gårdsplasser og parkeringsplasser og til avretting.

         0/63 og 20/120 Knuste masser

         Egner seg som forsterkningslag i veier, gårdsplasser og parkeringsplasser.

         8/16 Knuste masser

         Egner seg i GravelFix. Er også egnet som drenerende masser rundt grunnmur og bak støttemur.

         16/32 Knuste masser

         Godt egnet som drenerende masser bak støttemur

          

         Fiberduk støttemur  Sikring av støttemur
         Forrige artikkel Miljøstein på eventyrlig oppussing
         Neste artikkel Hvordan legge belegningsstein

         Sammenlign produkter

         {"one"=>"Velg 2 eller 3 produkter for å sammenligne", "other"=>"{{ count }} av maks 3 produkter valgt"}

         Velg første produkt for å sammenligne

         Velg andre produkt for å sammenligne

         Velg tredje produkt for å sammenligne

         Sammenlign