Hopp til innholdet
Åpen man-søn 09-23
Åpen man-søn 09-23

Er fremtiden permeabel belegningsstein

Fremtidens belegningsstein er permeabel

Permeable dekker er en type løsning som kan bidra til å redusere skader som følge av ekstremregn i Norge. Selv om slike dekker ofte assosieres med gressarmeringsstein og parkanlegg, finnes det også løsninger med høy styrke som kan benyttes på tungt belastede industridekker, veier og plasser. Permeable dekker lar vannet passere gjennom og fordrøyer store vannmengder, noe som kan bidra til å lindre presset på avløpsnettet og unngå flomskader.

Ifølge Norsk Vann har vann- og avløpsnettet i norske byer og tettsteder problemer med å takle det økte ekstremregnet vi har sett de siste årene. Dette fører til oversvømte arealer, stengte veier og skoler, evakuerte barnehager og vannskader i mange hjem. For å møte fremtidens behov må vann- og avløpsanleggene oppgraderes og bygges ut for hele 490 milliarder kroner, ifølge en beregning fra 2013.

Grønne tak og gjenåpning av bekker er blant tiltakene som vurderes for å løse problemet med ekstremregn, men permeable dekker kan også være et aktuelt supplement. På en internasjonal konferanse i Dresden i september møttes ca 600 spesialister fra hele verden for å diskutere permeable dekker og dekkekonstruksjoner generelt. Toril Hofshagen, direktør i Norsk Vann, påpekte at norske byggherrer og rådgivere burde vært mer representert på konferansen, da permeable dekker kan være et viktig supplement i arbeidet med å håndtere overvann.

Hva er permeabel belegningsstein

Et permeabelt dekke med belegningsstein er et underlag av belegningsstein som har små mellomrom eller porer som lar vannet trekke ned gjennom materialet, slik at det kan filtrere ned til jorda under. Dette forhindrer vann som samler seg opp og overflødig nedbør som forårsaker erosjon, oversvømmelser og forurensning i nærliggende kilder. Permeabelt dekke med belegningsstein er et miljøvennlig valg som filtrerer nedvannet, reduserer den overflødige nedbøren og dekker bakken.

Hva er fordelen med ett permeabelt dekke

Først og fremst har et permeabelt dekke med belegningsstein som formål å sikre å fjerne og tilbakestille overflatevatn uten å måtte regenerere vannet som et tradisjonelt dekke ville ha gjort. Dette betyr at det vil hjelpe til med å redusere trykk på lokale vannforsyninger og bidra til å redusere avrenning og vannoverflod omkring og i områdene.

Forrige artikkel Er belegningsstein eller asfalt best for miljøet?
Neste artikkel Hvorfor skal man ikke bruke salt på belegningsstein

Sammenlign produkter

{"one"=>"Velg 2 eller 3 produkter for å sammenligne", "other"=>"{{ count }} av maks 3 produkter valgt"}

Velg første produkt for å sammenligne

Velg andre produkt for å sammenligne

Velg tredje produkt for å sammenligne

Sammenlign