American Express Klarna Mastercard Visa

Søk i nettbutikken

Aaltvedt

Jordarmering 1,73x25m. Geonet 55/55

Miragrid 55/55 1,3x25 meter

Jordarmeringsnett til Aaltvedt sine Støttemurer Miragrid 55/55 leveres på rull 1,73x25 m. og kan legges både langsetter mur og bakover i terrenget.

Det å bygge støttemur er ikke noe å ta lett på.Denne artikkelen er skrevet for å øke bevisstheten på hvor viktig et godt forarbeid er når man skal igang med å bygge forstøtningsmur i betong eller naturstein.

  • 6 min lesetid

Det å legge selve belegningssteinen eller hellene er i seg selv enkelt, men et vellykket prosjekt krever god planlegging og nøyaktig utførelse..

  • 3 min lesetid

Når du skal kjøpe belegningsstein, er det ikke slik at det er det samme hvilken stein, produsent og leverandør du velger. En belegningsstein til adkomstvei og parkering setter større krav til både grunnarbeid, materialkvalitet og utførelse enn belegningsstein til terrasser og gangarealer.

  • 1 min lesetid