American Express Klarna Mastercard Visa

Søk i nettbutikken

Aaltvedt

Gressarmeringstein 60x40x10cm Pall 8m2

Gressarmeringstein 🚗

Aaltvedt Gressarmering benyttes på arealer der du ønsker å forsterke underlaget, men samtidig beholde det naturlige utseende. Belegningsstein med gressarmering Passer perfekt på utearealer til hus og hytte. Aaltvedt Gressarmeringstein er kjøresterk og gir et permeabelt dekke. For et godt resultat med tanke på vekst må det brukes godt drenerende jordmasser. Vi anbefaler sand iblandet torv og noe vanlig matjord. Hyppig vanning og regelmessig gjødsling er forutsetninger for å lykkes.

Dimensjon: Lengde/Bredde/Høyde 60x40x10cm
Antall blokker per m2 4stykk per m2.
Antall/m2/vekt per pall 8m2/32stk/1056 kg.
FDV-Dokumentasjon Vis FDV Dokumentasjon
Veiledninger Monteringsanvisning
Varianter og tilbehør Vis Tilbehør

Det å bygge støttemur er ikke noe å ta lett på.Denne artikkelen er skrevet for å øke bevisstheten på hvor viktig et godt forarbeid er når man skal igang med å bygge forstøtningsmur i betong eller naturstein.

  • 6 min lesetid

Det å legge selve belegningssteinen eller hellene er i seg selv enkelt, men et vellykket prosjekt krever god planlegging og nøyaktig utførelse..

  • 3 min lesetid

Når du skal kjøpe belegningsstein, er det ikke slik at det er det samme hvilken stein, produsent og leverandør du velger. En belegningsstein til adkomstvei og parkering setter større krav til både grunnarbeid, materialkvalitet og utførelse enn belegningsstein til terrasser og gangarealer.

  • 1 min lesetid