Danfugesand Stenmel ANTRACIT 20Kg

42093864

Danfuge® Stenmel

Danfuge® Stenmel kan benyttes i smale eller brede fuger, i ny eller eksisterende belegning, på terrasser, innkjørsler eller gangveier. Blandingen av knust svart granitt og næringsfattige mineraler gir en naturlig høy pH som gir dårlige vekstvilkår for ugress.

Farge: Mørk grå. Innhold: 20kg. kornstørrelse: 0-1,5mm. Fugebredde: 2-5mm.

Forbruk: ca. 2 sekker per pall til fuging+etterfuging. Kjøresterkt etter komprimering og etterfuging.

Kornstørrelsen og sammensetningen av stenmelet kan medføre at det er noe mer jobb å få sanden ned i fugene enn standard fugesand. Men stenmelet komprimeres ekstremt godt noe som gir en sterk og stabil fuge.

Vi anbefaler at du vår og høst foretar en god børsting av fuger og dekke. Så heller du ut et par sekker med Danfugesand, børster godt over dekket og fyller fugene. Avslutt gjerne med en lett vanning, så sanden komprimerer seg og ikke blåser bort.

I denne prosessen vil også fugesanden gi en viss rensende effekt av belegningssteinen.

Vil du forminske ugress i fugene er det en forutsetning at belegningssteinen legges med anbefalt fuge på 2-5mm. Benytter du belegningsstein fra Aaltvedt, slipper du å tenke på fugebredden da belegningssteinen er produsert med fugeknaster.

Til settelaget benyttes fraksjon 0-5 eller 0-8. Grovere fraksjoner anbefales normalt ikke og vil kunne medføre at fugesanden dreneres ned i settelaget.

Funksjonen til fugen er at den skal tette, overføre krefter, sikre mot punktbelastninger og oppta formvariasjoner i steinen. En utilstrekkelig fugekonstruksjon eller dårlig vedlikehold kan forårsake store belastninger på steinen og dekket som over tid gir skjemmende og ødeleggende kantavskalninger, samt setningsskader og hjulspor. En korrekt konstruert fuge vil kunne overføre 25-50% av den belastningen som påvirker selve steinen.