American Express Klarna Mastercard Visa

Søk i nettbutikken

Aaltvedt

Brickloc 22,5x22,5x8cm Maskinlegging

Aaltvedt Brickloc 22,5x22,5x 8cm

Belegningsstein av betong er overlegen i styrke i forhold til andre typer dekke. Styrken, kombinert med det estetiske uttrykket, er en klar fordel når nytt dekke skal prosjekteres. 

Det å bygge støttemur er ikke noe å ta lett på.Denne artikkelen er skrevet for å øke bevisstheten på hvor viktig et godt forarbeid er når man skal igang med å bygge forstøtningsmur i betong eller naturstein.

  • 6 min lesetid

Det å legge selve belegningssteinen eller hellene er i seg selv enkelt, men et vellykket prosjekt krever god planlegging og nøyaktig utførelse..

  • 3 min lesetid

Når du skal kjøpe belegningsstein, er det ikke slik at det er det samme hvilken stein, produsent og leverandør du velger. En belegningsstein til adkomstvei og parkering setter større krav til både grunnarbeid, materialkvalitet og utførelse enn belegningsstein til terrasser og gangarealer.

  • 1 min lesetid